28.07.2015 kell 19.00 toimus Kü Traal üldkoosolek.

Osalesid 25 ühistu liiget.

 

Ülevaade toimunust:

Koosolekul esitati 2014 majandusaasta aruanne ja tutvustati 2014 aastal majas tehtut.

Kinnitati 2014 majandusaasta aruanne.

Tutvustati audiitori arvamusi ja soovitusi.

Võeti vastu korter 101 projekt elektrikilbi remondiks.

Võeti vastu korter 144 projekt köögi ja toa ühendamiseks.

Võeti vastu ettepanek edaspidi kinnitada kõik projektid üldkoosolekul ja
pidada registrit esialgsetest projektlahendustest erinevate ümberehituste kohta korterites.

Arutleti teemadel, et osades korterites on talvel külm.

Arutleti võlglaste teemadel ja anti juhatusele luba kasutada kõiki seaduslikke vahendeid sealhulgas

juristide palkamine, et võlglased oma võlad likvideeriksid.

Otsustati tellida prügikonteiner. Keldrisse kogunenud suurema ja väiksema prahi äraveoks.
juhatusele anti luba vajadusel tellida töölised selle prahi minema viimiseks.

Ühtlasi otsustati tugevdada kontrolli keldri võtmete üle, et vältida tulevikus sellise prahi tekkimist.

Seoses asjaoluga, et eelmisel aastal valitud juhatus ei ole olnud võimeline tööd alustama
kuna osade juhatuse liikmetega pole olnud võimalik kontakti saada ja 2 juhatuse liiget on esitanud avaldused
juhatuses lahkumiseks siis otsustati kokku kutsuda uus üldkoosolek, et vähendada juhatuse liikmete arvu
3-5 inimeseni ja valida uued juhatuse liikmed kes soovivad juhatuse töös reaalselt osaleda.

Uus üldkoosolek peaks toimuma septembri või oktoobri kuus.

 

 

Refereeritud KÜ Traal kuldnoka 7 üldkoosoleku protokollist.

 

 

 

 

 

Comments are closed.