Parkimise Info

PARKIMISE INFO


Kuldnoka 7 maja ees on ilma loata parkimine keelatud. Selle eest saab trahvi.

Parkimise kontrolli teostab Ühisteenused AS. Kui te näete või arvate, et võõras auto pargib maja ees, siis
helistage lühinumbrile
1669 ja andke sellest Ühisteenustele teada. Pole vajadust helistada ühistu juhatusele.
Parkimisloa taotlemine: Parkimisloa taotlemiseks palun saatke kirjalik avaldus e-posti aadressile
juhatus@traal.ee või pange avaldus juhatuse punasesse postkasti. Telefoni teel ei saa parkimislube taotleda.
Avalduses
peavad olema järgmised andmed:
Korteri number, omaniku nimi, auto number, auto mark/mudel, auto omaniku telefoninumber.
Loa vahetamisel:
Palun kirjutage sama info, ning lisage millise auto luba on vaja kustutada.
Kui olete loa taotlenud, siis ennem parkimist oodake kuni Teid on loa väljastamisest teavitatud!
1. Parkimisel kasutage maja esist ruumi võimalikult säästlikult ja arvestage ka teiste elanike ja autodega.
2. Prügiruumi juurest tuleval kaldteel parkimine on
keelatud, sealt peavad läbi mahtuma lapsevankrid,
kanderaamid, ratastoolid
ja prügikonteinerid.
3. Tuletame meelde: Iga korter saab küsida kuni 2 luba tingimusel, et korterisse on registreeritud 2 või rohkem
elanikku. Kui korterisse on registreeritud 1 elanik, siis saab taotleda 1 loa.


ИНФОРМАЦИЯ О ПАРКОВКЕ


Перед домом Kuldnoka 7 парковка без разрешения запрещена. За это выписывают штраф.


Контроль парковки осуществляет Ühisteenused AS. Если вы видите или считаете,что чужая машина
паркуется перед домом,то позвоните по короткому номеру
1669 и сообщите об этом Ühisteenused.
Нет необходимости жаловаться или звонить правлению товарищества.
Заявление о разрешении на парковку: Для получения разрешения можете отправить заявку по э-мэйл
адрессу
juhatus@traal.ee или опустите заявление в красный почтовый ящик. По телефону нельзя
подавать заявление.
В заявлении должны быть указанны данные:
Номер квартиры, имя владельца, номер машины, модель/марка машины, телефон владельца.
При изменении разрешения:
Пожалуйста напишите вышеперечисленные данные и в дополнение также
номер машины, разрешение на которое нужно удалить.
Если Вы подали заявление,то дождитесь подтверждения,что оно оформлено, до тех пор парковаться нельзя!
1. Паркуясь, не забывайте о других жителях, поэтому экономно оставляете место.
2. Запрещено парковаться на прохожей части рядом с помойкой, она предназачена для прохода с
колясками, для инвалидных колясок и тд.
3. Напоминаем: Каждая квартира может запрашивать до 2х разрешения при условии, что в квартире
зарегистировать двое или больше жильцов. Если в квартире зарегистрирован 1 жилец,то может
получить лишь 1 разрешение.