Siin saad esitada  korteri vee ja kellel oma mõõtja ka gaasi näidud.veenait
Vee ja gaasi näidud palume esitada iga kuu esimesel päeval.
Vee näitu esitades palun kirjutage näit välja pikkusega vähemalt kaks kohta peale koma.
——————————————————
Здесь вы можете предоставить квартиру с их показаниями воды и газа метр.
Показания воды и газа, пожалуйста, отправьтепервого числа каждого месяца.
Пожалуйста, напишите ваши показания воды, представляя дисплей, по крайней мере двух знаков после запятой.